อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

  • สินค้ามีมาตรฐานรับรอง คุณภาพดีเยี่ยม
  • ขอใบเสนอราคา ออกบิลได้
  • บริษัทเปิดมากกว่า 30 ปีแล้ว

>> บริการลูกค้ากว่า ล้านกว่าคนทั่วไทย << 

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ

Description

อบรมผู้เฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

ฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นผู้เฝ้าระวังไฟมืออาชีพ
ผู้เฝ้าระวังไฟ คือ บุคคลที่มีความสำคัญที่จะคอยวางแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัยในขณะทำงานเสี่ยงเช่นงานที่มีความร้อน และ ประกายไฟ ดังนั้นผู้เฝ้าระวังไฟในทีมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆที่สำคัญในการเฝ้าระวังไฟรวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล

เทคนิคการเฝ้าระวังไฟ
อย่างมืออาชีพ
“อุปกรณ์การสอนมาตรฐานสากล พร้อมเรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ”

เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนฉุกเฉิน
เรียนรู้เทคนิคการดับเพลิงขั้นต้น
เรียนรู้วิธีการตรวจสอบงานเสี่ยง
เรียนการจัดทำแผนการประเมินความเสี่ยง JSA
ฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ
ฝึกปฏิบัติการป้องกันสะเก็ดไฟ
ฝึกใช้งานอุปกรณ์ตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ในรูปแบบต่างๆ

งานความร้อน และ ประกายไฟ (HOT WORK PERMIT)
หลักสูตรมาตรฐานสากลครบทุกเนื้อหา การเรียนการสอนตั้งแต่การกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เฝ้าระวังไฟมีขอบเขตหน้าที่อย่างไรบ้าง วิธีการเฝ้าระวังไฟในงานประเภทที่มีประกายไฟ งานเชื่อม งานตัด งานเจียร การป้องกันอัคคีภัยต่างๆ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง การใช้ผ้าคลุมไฟ ป้องกันสะเก็ดไฟ การใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ รวมไปถึงวิธีการอ่านป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย วิธีการเขียนแผนฉุกเฉิน และ ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนประกายไฟ (Work Permit)

ผู้เฝ้าระวังไฟจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเริ่มทำงานดังนี้

ประเมินความเสี่ยงเป็นอันตรายพร้อมวางมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดอันตราย
ขออนุญาตในการทำงานก่อนเริ่มทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ (Work permit)
จัดทีมงานเฝ้าระวังไฟในจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
จัดให้มีการตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีไวไฟที่อาจจะก่อให้เกิดการลุกติดไฟโดยรอบค่า LEL และสภาพบรรยากาศที่เป็นอันตรายต่างๆว่าปลอดภัย
ทำการปิดกันแหล่งความร้อนและกระกายไฟใหอยู่ในจุดที่ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่นผ้ากันสะเก็ดไฟ เป็นต้น
ประเมินความปลอดภัยและความเป็นอันตรายระหว่างปฏิบัติงาน
ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยหลังจบการทำงาน และทำการปิดใบอนุญาตทำงาน (work permit)

ประสบการณ์ 30 ปี

สินค้าพร้อมส่ง บริษัทมีตัวตน เปิดมาแล้ว 30 ปี ไว้ใจได้ว่าจะได้สินค้ามีคุณภาพส่งมอบค่ะ :)

บริการ 24 ชั่วโมง

เรามีทีมงานตอบคำถาม 24 ชั่วโมง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการตอบและการดูแลตลอดค่ะ :)

บริการดี ตอบ 24 ชั่วโมง
ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
สินค้าพร้อมส่งมอบและมีมาตรฐาน